กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยผ่านกิจกรรมฐานมีการสร้างความรู้ และความตระหนักถึงโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสีขาว มารยาททางสังคม และกิจกรรม To Be Number One รวมไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ดูโพสใน | Facebook