กิจกรรมโต้วาที Deebuk’s Student Council Debate ภายใต้หัวข้อ “เตรียมพร้อม พัฒนา ก้าวหน้า สู่สากล”

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สภานักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมโต้วาที Deebuk’s Student Council Debate ภายใต้หัวข้อ “เตรียมพร้อม พัฒนา ก้าวหน้า สู่สากล” เพื่อให้ 3 พรรคผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งได้แก่ 1. พรรค Side by Side2. พรรคเรื่อน (เพื่อนรัก)3. พรรค The Novolty ได้มีโอกาสตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปรายนโยบายของพรรค ก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ สภานักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ดูโพสใน | Facebook