กำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายเข้าเรียนปีการศึกษา 2565

ขขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ประสงค์ย้ายเข้าเรียนที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนยื่นคำร้องขอย้ายเข้าเรียนภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565