กิจกรรมวันคริสต์มาส 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดสื่อสาร และสร้างความมั่นใจให้นักเรียนกล้าแสดงออก

ดูโพสใน | Facebook