No Picture
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( MEP / SMP / SMTE )

ด้วย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถ [อ่านต่อ]